Технология и предимства на къщите NextDom

Устойчивост, безопасност и енергийна ефективност на къщите NEXTDOM

Сгради построени с горещо поцинкована стомана са изчислени за експлоатация на високи натоварвания при природни бедствия и притежават изключителни предимства пред конвенционалното строителство.

Сигурността е едно от най-големите предимства на този тип строителство. Това се дължи на два фактора - изключително лека, но същевременно издръжлива на тежки натоварвания конструкция, както и липса на подвижни връзки при изграждането й. Като последица от този тип технология на строителство, сградите имат повишен коефициент на издръжливост на земетръс. В допълнение, не се наблюдава така наречения процес на "слягане", който може да доведе до блокаж на врати, прозорци, напукани ъгли или течащи покриви.  Устойчивост на пожар –металът и вложената каменна вата са негорими материали и при пожар не разпространяват бързо огнени пламъци. Електрическа безопасност - всички проводници, били те силно или слабо токовои се полагат в гофре, което не позволява компроментиране на проводника при евентуален контакт с металната конструкция. Системата е трипроводна с трети заземителен проводник, заустваща се в терена. Шумоизолация постигаме чрез влагане на каменна вата с висока плътност в стени (100 мм) и тавани (200 мм). По желание на клиента, стандартните гипсокартонени плоскости могат да бъдат заменени с шумоизолационни такива. 


Знаете ли, че около 50 дървета са нужни за построяване на стандартна къща? Металът използван в нашите сгради е 100% рециклеруем и помага за опазването на нашите гори.

Устойчив дизайн

Важността на дизайна върви ръка за ръка със значимостта от наличие на устойчивост при строенето. Това води до трансформация на нашия принцип от „формата следва функцията” до „дизайнът следва околната среда”.

MCC - Иновативна фасада

Нашата окачена вентилируема фасада позволява да избирате между различни цветове по RAL и текстури (дърво, гранит и др.), възползвайки се едновременно от своята лекота и издържливост.

Енергийна ефективност

По-добрия пакет от мерки за енергийна ефективност е гаранция за наличието на по-благоприятен климат, и осигуряването на дълготраен уют с по-ниски нива на енергиен разход.